De Easy4Publish-websites zijn eigendom van de Easy4Publish bv(hierna: Easy4Publish). Voor Easy4Publish is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Easy4Publish zich aan de eisen die de Wet Bescherming persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Easy4Publish gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Verzamelen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Easy4Publish verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mail adres, IP-adres, NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummers en zoekprofiel voor de volgende doeleinden:

1. het leveren van onze diensten al dan niet via de websites van Easy4Publish (waaronder mede wordt begrepen: aanvragen, e-mailnotificatie en statistieken-notificatie.

2. het meten van de belangstelling voor onze diensten (statistieken) en om onze websites gebruikersvriendelijker te maken;

3. om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Easy4Publish en haar dochtervennootschappen, alsmede voor overige direct marketingdoeleinden, indien u onder meer daarvoor uw contactgegevens bij ons heeft afgegeven, of u vaste klant bent;

4. wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking stellen, tenzij u op enig moment bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden;

5. het doen van statistisch en wetenschappelijk onderzoek naar de woningmarkt door door Easy4Publish aangewezen derden;

6. het doorleiden van uw gegevens aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten;

7. eventueel andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Uw rechten

Op elk moment kunt u inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kunt u een e-mail sturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk:

Indien u als bezoeker van een website van Easy4Publish besluit uw gegevens via Easy4Publish aan een derde te verstrekken, dan is Easy4Publish op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.

Bewaartermijn

Easy4Publish bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert de persoonsgegevens, zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor de bovengenoemde doeleinden.

Beveiliging gegevens

Easy4Publish neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen teneinde verlies, onrechtmatig(e) gebruik en/of verwerking van uw persoonsgegevens door derden tegen te gaan, alsmede de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Easy4Publish doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Easy4Publish. Verder worden deze beveiligingsmaatregelen van Easy4Publish frequent getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.

Bezoekgegevens

Op de websites van Easy4Publish worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Easy4Publish haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies

Easy4Publish maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken en het stelt Easy4Publish in staat om dienstverlening, inhoud en reclame op u af te stemmen.

We werken samen met door ons zorgvuldig geselecteerde partijen die eveneens cookies of webbakens op uw computer plaatsen om informatie te verzamelen over de wijze waarop u de websites bezoekt. Hierdoor kunnen zij ons ondersteunen bij het specifiek richten en tonen van advertenties aan onze bezoekers.

U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Wijzigingen

Easy4Publish behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met: info@Easy4Publish.nl